Magyar Iskola Cambridge

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre.”

Kosztolányi Dezső

Néhány cambridgeshire-i szülő és pedagógus 2012-ben alapította meg iskolánkat, hogy magyar nyelvű családoknak biztosítsunk hétvégi oktatást.

MicrosoftTeams-image (16)

A szombati foglalkozások lehetőséget nyújtanak a gyerekeknek arra, hogy velük egykorú pajtásaik körében játékosan továbbfejleszthessék, megerősíthessék a családból hozott magyar nyelvtudásukat. A foglalkozások keretében az óvodások egy-egy téma köré csoportosítva ismerhetik meg a magyar gyerekjátékokat, körjátékokat, verseket, dalokat,  meséket, mondókákat, ezáltal természetes módon bővül szókincsük, magyar nyelvű társaik körében tudatosabbá, magabiztosabbá válik nyelvhasználatuk.
Az iskolás csoportjainkban beszéd- és beszédértésfejlesztésen kívül az írás és olvasás gyakorlását is bevezettük, illetve ének-zene és dráma órákat is tartunk.

Általános célkitűzéseink:
Rendszeres találkozásaink célja, hogy két- vagy többnyelvűen felnövő gyerekeinket megerősítsük és magabiztosabbá tegyük a magyar nyelv aktív használatában. A nyelvfejlesztés mellett nagyon fontosnak tartjuk a közösségformálást is, amelyre a közös játékok, szervezett szabadidős programok teremtenek lehetőséget. Ilyenek például a karácsony előtti, farsangi és húsvéti kézműves foglalkozások, interaktív mesejátékok, közös kirándulások, grillezések.

Az Iskola fenntartásáról:
Az iskola vezetősége a munkáját önkéntesként végzi, a helyszín bérlését és a tanszereket a szülők által befizetett tandíjakból fedezzük.
Egyéb támogatást pillanatnyilag nem kapunk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülők támogatását és bizalmát! A szülők anyagi áldozata, valamint a gyerekek lelkesedése és kitartása teszi lehetővé számunkra a színvonalas és eredményes munkát.

A Magyar Iskola Cambridge szervezői és pedagógusai szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, nyelvét művelni, kultúráját ápolni akaró lelkes gyermeket, diákot!

Az oktatásba minden negyedév elején be lehet kapcsolódni.

Kapcsolat: magyariskolacambridge [kukac] gmail.com
Jelentkezés: ITT.