Kockásfülű Nyúl csoport (7-10 év)

Vezeti: Pető-Mordovszki Anikó

A csoportban 7-10 éves korú gyerekekkel foglalkozunk, érdekes és kihívó játékos tevékenységekkel motiváljuk őket. Munkánk során a magyar szókincs bővítésére törekszünk, valamint a beszédkészség és beszédértés fejlesztésére. Gyermek versek, dalok és mesék színesítik az óráinkat. A gyerekek magyarbetűs írás és olvasás előkészítésében is részt vesznek. Igyekszünk izgalmassá és motiválóvá tenni az óráinkat, hisz fontos, hogy a diákjaink jól érezzék magukat ezeken a szombat reggeleken.

Jelentkezés a csoportba

Ének-zene csoport

Vezeti: Iffiú-Soltész Zsuzsa

Kórus
Kórus

Az ének-zene órán a gyerekek játékosan ismerik meg az egyenletes lüktetést és a ritmust a zenében valamint a nyelvben. Magyar népdalokat és gyermekdalokat énekelünk  mozgással egybekötve. A mondókákat, rövid verseket a gyerekek kis ütős hangszereken kísérik. Körjátékokat játszunk, hangképzést és hangfelismerést fejlsztünk, szolmizálni tanulunk. A foglalkozás célja, hogy játékosan, élvezetesen ösztönözze a gyerekeket a
magyar nyelv használatára és utat nyisson nekik a magyar dallamvilágába. A foglalkozás a Vackor csoportnak 20 perc, a Vuk, Kockás fülű nyúl és Kisvakond csoportoknak 45 perc.

2017. szeptemberében Dúdoló énekkar indult kicsik és nagyok számára. Az órák fejlesztik a tiszta éneklést, valamint bevezetik a kétszólamú éneklést. A repertoárunk népszerű mű- és népdalok, gyermekdalok és magyar versek feldolgozásaiból áll. A csoport az iskolai rendezvényeken fellép. A foglalkozás ajánlott a Kockás fülű nyúl, Kisvakond és Lúdas Matyi csoportba járók számára.

Ajánlott hallgatási anyag az ének-zene órák anyagához:

Gróh Ilona Ringató: Sárkányparipán vágtattam
Gryllus Vilmos: Dalok 1-3.
Gryllus Vilmos: Magyar népdalok
Zeneovi: Jeles napok 1-2.
Zeneovi: Népdalok kicsiknek
Zeneovi: Ezt énekeljük az oviban
Gróh Ilona Ringató: Ölbeli játékok, mondókák
Palya Bea: Nappali dalok
Szalóki Ági: Gingalló
Alma együttes: Balaton

További információk ITT

 

Felnőtt haladó csoport

Vezeti: Milner Mercédesz

Felnőtt csoport
Felnőtt csoport

A már középhaladó szintet elért felnőtt csoportot azoknak az anyukáknak és apukáknak indítottuk el, akik azért szeretnének megtanulni magyarul, hogy magyar partnerük és kétnyelvűként felnövő gyerekeik beszélgetését követni tudják, és idővel majd be is kapcsolódjanak a beszélgetésbe.

Kéthetente 3×45 percben a szókincset bővítjük és nyelvtant tanulunk, egyszerű szövegeken gyakoroljuk a beszédértést és a kiejtést. Célunk, hogy tanulóink egyre magabiztosabban használják magyar tudásukat, melyet szerepjátékok és más beszédgyakorlatok segítségével teszünk számukra lehetővé. Diákjaink nagyon motiváltak és az órák hangulata felszabadult.

Jelentkezés a csoportba

Lúdas Matyi csoport (anyanyelvi szinten beszélőknek)

Vezeti: Kuzman Kinga

Nagyiskolás csoportunk elindításakor azt a távlati célt tűztük ki, hogy a gyermekeknek biztos nyelvtani, lexikai alapot nyújtsunk, ami lehetővé teszi a nyelvtudás további bővítését. A beszéd és beszédértés fejlesztésen kívül az írás és olvasás gyakorlását is szeretnénk fejleszteni – ehhez az igényhez igazítjuk játékaink, feladataink összeállítását.
Mivel a csoport nyelvtudásbeli szintje meglehetősen heterogén (angolul írni-olvasni mindenki tud, ám magyarul a legtöbben még csak alapszinten), elsődleges feladatunk, hogy megszerettessük a magyar nyelven való olvasást, kommunikációt, így a versek, szerepjátékok, mesék alkotják tanmenetünk alapját.

Jelentkezés a csoportba

Kisvakond csoport (6 éves kortól)

Tanárok: Csernalovics Vanessza

A Kisvakond csoport 2015 szeptemberében alakult 6 és 11 év közötti gyermekek számára, akik több évig is járhatnak ebbe a csoportba. A tanórák célja a szókincsbővítés és a passzív szókincs aktivizálása. Nagyon sok hangképző és kommunikációs gyakorlatot végzünk. Dalok és mesék feldolgozásával, illetve drámajátékokkal fejlesztjük a gyerekek magyar nyelv tudását.

 

Vuk csoport (5-6 éveseknek)

Vezetik: Nemes Éva

Vuk csoport
Vuk csoport

A Vuk csoportban 5-6 éves gyerekekkel foglalkozunk, 10-15 fős létszámban. Fő kitűzésünk, hogy vidám, barátságos hangulatban a gyerekeket egyfolytában magyarul beszéltessük és szókincsüket egyre gyarapítsuk.
Az óratervek összeállításánál figyelembe vesszük mind a magyarországi óvodák tematikáját, mind az angol iskolák tanítási módszerét. Amennyire csak lehet, az adott témaköröket igyekszünk tartalmukban Magyarországhoz kötni. Ápoljuk a magyar hagyományokat, szokásokat, és aktívan bekapcsolódunk az iskolai ünnepségekbe.
A foglalkozások során játékokkal, dalokkal, mondókákkal, versekkel és interaktív mesékkel, valamint képekről beszélgetve bővítjük a gyerekek szókincsét; miközben zenei, képzőművészeti, színjátszói készségüket is igyekszünk fejleszteni. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek egymással kedvesen, tisztelettudóan viselkedjenek, és hogy szívesen, örömmel vegyenek részt a közös játékban, éneklésben, tanulásban.

IMG_0921
További képek: Galéria

 

Vackor csoport (2.5-4 éveseknek)

Vezetik: Iffiú-Soltész Zsuzsa és Kovács Orsolya

Vackor csoport
Vackor csoport

Csoportunkba 15 kisgyermek jár, 2 és fél és 4 éves kor között. Rengeteg mondókát, versikét, éneket tanulunk, többször is ismételve azokat a foglalkozások során, így stimulálva a gyermekek memóriáját. Külön hangsúlyt fektetünk az alap szókincs elsajátítására, a saját nevünk felismerésére, együtt számolásra. Mozgásos feladatokkal és mesés szerepjátékokkal buzdítjuk a gyerekeket arra, hogy megnyíljanak, és aktívan részt vegyenek a foglalkozásokon.

Jelentkezés a csoportba

IMG_0917 IMG_0919

További képek: Galéria

Bóbita csoport 0-2.5 éveseknek

Vezetik: Lázár Henriette és Kovács Nóra

Baba csoport
Baba csoport

Bóbita csoportunkba jelenleg 15 kisgyermek jár, édesanyjuk és/vagy édesapjuk biztonságot adó kíséretében. A szülőkkel együttműködve a meleg és barátságos légkörben közösen kerekítjük jó kedvre a gyerekeket (és egymást), miközben játékosan átadjuk nekik a magyar nyelv és zenei hagyomány alap ritmusait, illetve gazdag dallamvilágát járogatók, höcögtetők vagy érintgetők formájában. A gyerekek szüleik ölében, testközelből részesei a mondókákat, énekeket kísérő közös önfeledt játéknak, ami nem csak a szülő-gyermek kapcsolat meghatározója, de ezek az ölbeli játékok az érzelmi és értelmi nevelés alapkövei is.
Mindemellett a csoportfoglalkozás második részében Krisztina szemléletes vers-, illetve meseolvasása után az apróságok élvezhetik a játszószőnyegen a szabad, közös játékot, a nagyobbacskák (másfél éves kortól) pedig az alkotás örömét is megtapasztalhatják az adott témakörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásaink során.

Jelentkezés a csoportba