Vackor csoport (2,5-4 éveseknek)

Vezetik: Lajkóné Ambrus Mónika, Kovács Nóra, Hopper Mónika és Fogarasi Réka

WhatsApp Image 2022-03-12 at 4.24.34 PM

Csoportunkba 16 kisgyermek jár, 2 és fél és 4 éves kor között. Rengeteg mondókát, versikét, éneket tanulunk, többször ismételve azokat a foglalkozások során, így stimulálva a gyermekek memóriáját. Külön hangsúlyt fektetünk az alap szókincs elsajátítására, a saját nevünk felismerésére, együtt számolásra. Mozgásos feladatokkal és mesés szerepjátékokkal buzdítjuk a gyerekeket arra, hogy megnyíljanak és aktívan részt vegyenek a foglalkozásokon.

Jelentkezés a csoportba

This slideshow requires JavaScript.

További képek:

Bóbita csoport 0-2,5 éveseknek

Vezetik: Lázár Henriette és Makra Melinda

Bóbita

Bóbita csoportunkba jelenleg 15 kisgyermek jár, édesanyjuk és/vagy édesapjuk biztonságot adó kíséretében. A szülőkkel együttműködve a meleg és barátságos légkörben közösen kerekítjük jó kedvre a gyerekeket (és egymást), miközben játékosan átadjuk nekik a magyar nyelv és zenei hagyomány alapritmusait, illetve gazdag dallamvilágát járogatók, höcögtetők vagy érintgetők formájában. A gyerekek szüleik ölében, testközelből részesei a mondókákat, énekeket kísérő közös önfeledt játéknak, ami nem csak a szülő-gyermek kapcsolat meghatározója, de ezek az ölbeli játékok az érzelmi és értelmi nevelés alapkövei is.
Mindemellett a csoportfoglalkozás második részében az apróságok élvezhetik a játszószőnyegen a szabad, közös játékot, a nagyobbacskák (másfél éves kortól) pedig az alkotás örömét is megtapasztalhatják az adott témakörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozásaink során.

This slideshow requires JavaScript.

Jelentkezés a csoportba

Logopédia

Vezeti: Csernalovics Vanessza

2021 január óta az iskolánk tanulóinak lehetősége van logopédiai segítség igénybevételére.

A foglalkozások online formában, jelenleg három kis létszámú csoportban történnek. A tanulók leginkább pöszeséggel, azonban eltérő hanghibákkal érkeznek, így az órákon differenciált munka folyik.

A legfőbb célunk, hogy a magyar hangokat mindenki helyesen, tisztán ejtse. Ehhez játékos száj- és nyelvmozgásokat végzünk, fejlesztjük az artikulációt és az auditív figyelmet. Az előkészítő gyakorlatok után kialakíthatók a korábban problémát okozó hangok, melyeket a későbbiekben igyekszünk a gyerekek spontán beszédébe is rögzíteni. Ez sajnos nem megy egyik pillanatról a másikra, de kemény munkával és némi otthoni gyakorlással nagy sikerek érhetők el.
A kellő motiváció érdekében minden foglalkozás végén jutalomszerzésre van lehetőség.

Jelentkezés a csoportba

Néptáncfoglalkozások

*Jelenleg szünetel!*

Vezeti: –

Néptánc
Néptánc

Sok szeretettel várjuk a gyermekeket és a felnőtteket is egyaránt az iskolai órák után tartott táncházra. Lesz néptánc, népi játékok, mondókák tanulása. Gyertek minél többen, és akinek van szép táncos, magyaros ruhája, öltse magára!

További információk ITT

Vuk csoport (4-6 éveseknek)

Vezeti: Nemes Éva, Schrammer Júlia

Vuk

A Vuk csoportban 4-6 éves gyerekekkel foglalkozunk, 15 fős létszámban. Fő célkitűzésünk, hogy a gyerekeket vidám, barátságos hangulatban egyfolytában magyarul beszéltessük, és szókincsüket egyre gyarapítsuk.
Az óratervek összeállításánál figyelembe vesszük mind a magyarországi óvodák tematikáját, mind az angol iskolák tanítási módszerét. Amennyire csak lehet, az adott témaköröket igyekszünk tartalmukban Magyarországhoz kötni. Ápoljuk a magyar hagyományokat, szokásokat, és aktívan bekapcsolódunk az iskolai ünnepségekbe.
A foglalkozások során játékokkal, dalokkal, mondókákkal, versekkel és interaktív mesékkel, valamint képekről beszélgetve bővítjük a gyerekek szókincsét; miközben zenei, képzőművészeti, színjátszói készségüket is igyekszünk fejleszteni. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek egymással kedvesen, tisztelettudóan viselkedjenek, és hogy szívesen, örömmel vegyenek részt a közös játékban, éneklésben, tanulásban.

This slideshow requires JavaScript.

Kisvakond csoport (4 éves kortól)

Vezeti: Csernalovics Vanessza és Orbán Kitti Éva

KisvakondA Kisvakond csoport 2015 szeptemberében alakult 4 és 11 év közötti gyermekek számára, akik több évig is járhatnak ebbe a csoportba. A tanórák célja a magyar mint idegennyelv tanítása, a szókincsbővítés és a passzív szókincs aktivizálása. Nagyon sok hangképző és kommunikációs gyakorlatot végzünk. Dalok és mesék feldolgozásával, illetve drámajátékokkal fejlesztjük a gyerekek magyar nyelvtudását.

This slideshow requires JavaScript.

Lúdas Matyi csoport (anyanyelvi szinten beszélőknek)

Vezeti: Kuzman Kinga, Moldovan Izabella

20220226_123318

Nagyiskolás csoportunk elindításakor azt a távlati célt tűztük ki, hogy a gyermekeknek biztos nyelvtani, lexikai alapot nyújtsunk, ami lehetővé teszi a nyelvtudás további bővítését. A beszéd és beszédértés fejlesztésen kívül az írás és olvasás gyakorlását is szeretnénk fejleszteni – ehhez az igényhez igazítjuk játékaink, feladataink összeállítását.
Mivel a csoport nyelvtudásbeli szintje meglehetősen heterogén (angolul írni-olvasni mindenki tud, ám magyarul a legtöbben még csak alapszinten), elsődleges feladatunk, hogy megszerettessük a magyar nyelven való olvasást, kommunikációt, így a versek, szerepjátékok, mesék alkotják tanmenetünk alapját.

This slideshow requires JavaScript.

Jelentkezés a csoportba

Felnőtt haladó csoport

Vezeti: Milner Mercédesz

Felnőtt csoport
Felnőtt csoport

A már középhaladó szintet elért felnőtt csoportot azoknak az anyukáknak és apukáknak indítottu

k el, akik azért szeretnének megtanulni magyarul, hogy magyar partnerük és kétnyelvűként felnövő gyerekeik beszélgetését követni tudják, és idővel majd be is kapcsolódjanak a beszélgetésbe.

Kéthetente 2×45 percben bővítjük a szókincset és nyelvtant tanulunk, egyszerű szövegeken gyakoroljuk a beszédértést és a kiejtést. Célunk, hogy tanulóink egyre magabiztosabban használják magyar tudásukat, melyet szerepjátékok és más beszédgyakorlatok segítségével teszünk

számukra lehetővé. Diákjaink nagyon motiváltak és az órák hangulata felszabadult.

 

This slideshow requires JavaScript.

Jelentkezés a csoportba

Ének-zene csoport

Vezeti: Iffiú-Soltész Zsuzsa

CitárávalAz ének-zene órán a gyerekek játékosan ismerik meg az egyenletes lüktetést és a ritmust a zenében, valamint a nyelvben. Magyar népdalokat és gyermekdalokat énekelünk mozgással egybekötve. A mondókákat, rövid verseket a gyerekek kis ütős hangszereken kísérik. Körjátékokat játszunk, hangképzést és hangfelismerést fejlesztünk, szolmizálni tanulunk. A foglalkozás célja, hogy játékosan, élvezetesen ösztönözze a gyerekeket a magyar nyelv használatára és utat nyisson nekik a magyar dallamvilágába. A foglalkozásokat a gyerekek korcsoport szerinti képességei és mozgásigénye alapján építettem fel. A tantervem alapját képezik a magyar óvódások és kisiskolások zenei képességfejlesztési ajánlásai. Az előbbiek kiegészülnek audio-vizuális társításokkal, melyek a többnyelvű gyermekek kommunikációját és a jel-hang kapcsolatok kialakítását hivatottak fejleszteni. A foglalkozások anyagai online is hozzáférhetők videófelvételekről az MS Teams 2021-22. Ének-zene csoportból. Az online házi feladatok az Assignments részből érhetők el.

Ajánlott hallgatási anyag az ének-zene órák anyagához:

Gróh Ilona Ringató: Sárkányparipán vágtattam
Gryllus Vilmos: Dalok 1-3.
Gryllus Vilmos: Magyar népdalok
Zeneovi: Jeles napok 1-2.
Zeneovi: Népdalok kicsiknek
Zeneovi: Ezt énekeljük az oviban
Gróh Ilona Ringató: Ölbeli játékok, mondókák
Palya Bea: Nappali dalok
Szalóki Ági: Gingalló
Alma együttes: Balaton

This slideshow requires JavaScript.

További információk ITT